Kisa Sureler - Gulucuk.NET Forum
Gulucuk.NET Forum


Go Back   Gulucuk.NET Forum > Dini Konular > İslamiyet

İslamiyet İslamiyet hakkında bilgileri bulabileceğiniz kısım.Konu Bilgileri
Kısayollar
Konu Basligi
Kisa Sureler
Cevaplar
0
Sonraki Konu
sonraki Konu
Görüntüleyenler
 
Görüntüleme
198
Önceki Konu
önceki Konu

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11-08-2018   #1
Administrator
Avatar Yok

Gulucuk Forum - Chat ve Sohbet Forum Sitesi.
Üye No: 1
Üyelik tarihi: Apr 2013
Üye Grubu: Admin
Mesajlar: 1,303
Konular: 513
Şube: İstanbul Avrupa Şubesi
İlişki Durumu: İlişkisi Yok
Ruh Hali:  Cok Sinirli
Tuttuğu Takım:

Level: 31 [♥ Bé-Yêu ♥]
Paylaşım: 75 / 755
Güç: 434 / 14177
Tecrübe: 22%

Teşekkürler: 739
251 Mesajına 291 Kere Teşekkür Edildi
REP Gücü : 10
REP Puanı : 20
REP Seviyesi : Admin is on a distinguished road
Arrow Kisa Sureler

Hazreti Rasûlullâh, kısa sûrelerden bazıları hakkında şöyle buyurmuştur:

"İzâ zülzilet Kurân'ın yarısına denktir!.. 'Kul HUvAllâhu EHAD' üçte birine denktir... 'Kul yâ eyyühel kâfirûn' dörtte birine denktir."

Bu hadîs-î şerîfde anlatılmak istenen husus anlayabildiğimiz kadarıyla, şudur:

Kur'ân-ı Kerîm başlıca iki ana tema üzerine inşa edilmiştir:

1. Tapılacak bir tanrı olmayıp; Allâh'ın Vahdâniyetini ve Vahdetini fark edip idrak etmek ve elden geldiğince gereğini yaşamak.

2. Ölümü tatmak suretiyle başlayacak yeni düzen için dünya hayatı sırasında birtakım çalışmalar yapma mecburiyeti ve kişinin müspet ya da menfi kendisinden meydana gelen her zerre miktarı bile olsa fiilinin neticesiyle kesinlikle karşılaşacağı gerçeği...

İşte yukarıda bahsi geçen "Zelzele Sûresi" ikinci maddenin tam bir özeti mahiyetinde olduğu için, anladığımız kadarıyla, Kur'ân-ı Kerîm'in yarısına denk olarak nitelendirilmiştir.
ZİLZÂL SÛRESİ (Zelzele - 99. Sûre)


"Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym"

"B"ismillâhir Rahmânir Rahıym

(1) İzâ zülziletil Ardu zilzaleha; (2) Ve ahrecetilArdu eskaleha; (3) Ve kalel İnsanu ma leha; (4) Yevmeizin tühaddisü ahbâreha; (5) Bienne Rabbeke evha leha; (6) Yevmeizin yasdurun Nasu eştaten li yürav a'malehüm; (7) Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah; (8) Ve men ya' mel miskale zerretin şerren yerah.

Anlamı:

1. Arz (beden), şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında;

2. Arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığında,

3. İnsan (bilinç, bedene bakarak): "Buna ne oluyor?" diyerek (panik yaşadığında),

4. İşte o süreçte haberlerini söyler.

5. Rabbinden ona vahiy ile.

6. O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!

7. Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür.

8. Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.

Bilgi:

Zelzele Sûresi'nin ilk okunduğu anda anlaşılan en zâhir mânâsı yukarıda ifade ettiğimizdir... Ne var ki, bu sûrede sadece bu mânânın anlatıldığını sanmak, sadece yedide biri su üstünde görülen buzdağını, gördüğünden ibaret zannetmek gafletine benzer!..

Bu hususa bir misal oluşturması için bu sûrenin iki ayrı mânâsından daha açıklayabileceğimiz ölçüler içinde söz etmeye karar verdik... Umarım bu hususların derinliğini düşünmemize faydalı olur...

Birinci iç mânâ...

"Arz" tâbiri Dünya ve yeryüzü olarak anlaşıldığı gibi, aynı zamanda tasavvuf ehli tarafından kişinin "bedeni" olarak da anlaşılır... İşte bu yönüyle konuyu ele alırsak; bu sûrenin bildiğimiz klasik ölüm öncesini anlattığını kolaylıkla fark edebiliriz...

"Kişi ölümü tadınca kıyameti kopar" hükmünce; kıyamet ahvalini anlatan Zelzele Sûresi, kişinin kıyameti olan ölüm hâlini burada şöyle anlatıyor kabul edilebilir...

1. Beden, sinir sistemindeki biyoelektrik gücün kesilmesiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp, tükenişe gittiğinde;

2. Beden içindeki gizli ağırlık noktası olan RUH'u, yani holografik ışınsal bedeni serbest bırakıp dışarıya saldığında;

3. Kendinde hiçbir değişiklik olmaksızın, bedeninde olan bu değişikliği hissedip, görüp, yaşayıp, kendini RUH bedeniyle tanımaya başlayan insan büyük bir hayret, şaşkınlık ve telâş içinde buna ne oluyor dediğinde...

4 - 5. Rabbinin vahyi sonucu olarak beden, bütün özelliklerini ve çalışma sistemini, hâlini ve âkıbetini, kişinin kendisiyle neler yapabileceğini ve artık kendisi olmaksızın, neler elde etmekten mahrum kalacağını, bedenli yaşamın kendisi için geçmişte ne kadar büyük bir nimet olduğunu açıklar lisanı hâl ile...
6. İşte ölümü tadış anı olan o bedenleri terk anını yaşayan insanlar, tüm yaptıklarının ve neticelerinin görülmesi için yeni bir bedenle bâ's olarak, biyolojik bedenlerinden çıkarak kişisel kıyametlerini yaşarlar...

7. Kim zerre ağırlığında bile olsa, yani en önemsiz gördüğü düşünce ve fiillerinin sonucu olan hayrı, kitaplarında yazılı olarak ve eserlerini karşılarında görürler...

8. Kim zerre kadar kötü bir düşünce ya da fiil gerçekleştirmişse, bunu da kitabında ve kendi beyin dalgalarından forme olmuş biçimde karşılarında görürler!..

Evet, bu açıklamaya çalıştığımız husus, kişinin, bildiğimiz fizik-biyolojik yapısıyla ilgili olan kıyametiyle alâkalı olan husus idi...

Şimdi de bazı kişilerde gerçekleşen "ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK" diye tanımlanan başka bir bâtınî anlam ile Zelzele Sûresi'ndeki mânâyı yorumlamaya çalışalım...

1. Mevcudat şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp basîretinde dağılmaya başladığında... Varlığın aslının, orijininin, Hakk'ın Esmâ'sı olduğunu müşahede ederek; bu hakikatin ortaya çıkması sonucu, zâhir görüntü, basîretinde parçalanıp yok olmaya yüz tuttuğunda...

2. Mevcudatın özündeki Hakk'ın varlığı, yani, o mevcudatı var gösteren Allâh isimlerinin mânâları, sırları bâtınken zâhir olmaya başladığında;

3. Ve insan, tüm mevcudatta var sandığı varlıkların bir serap gibi yok olup, Hakk'ın varlığı yanında bunların yok hükmünde olduğunu müşahede etmeye başladığında büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde, buna ne oluyor böyle ki, her şey yok olup, sadece Allâh vechi Bakıy kalıyor, dediğinde...

4. Mevcudat, kendisindeki bütün Esmâ mânâlarını o basîreti açılmış kişiye açıklamaya başlar... Her bir birimin hangi Allâh isminin mânâsını açığa çıkarmak üzere var olmuş olduğunu haber verir... Ve anlar ki böylece insan, gayrı bildiği, hep O'nun Esmâ'sının eseriymiş!..

5. Ki bütün bunlar Rabbinden vahiy ile meydana gelir, Rubûbiyet mertebesinin hükümleri tüm mevcudatta vahiy yollu aşikâr olur... Ve kişi bunu da fark eder!..

6. İşte bu ölmeden önce ölmüş insanlar, daha önce neleri nasıl yapmış olduklarını apaçık görecekler ve bunların altındaki sırları da fark etmeye başlayacaklardır.

7. Kimden zerre kadar hayırlı bir fiil meydana geldiyse onu ve dolayısıyla neticesini görecek...

8. Kimden de zerre kadar şerr meydana geldiyse onu da tespit edecektir.

Elbette bunun da derinliğinde daha başka mânâlar mevcut ki, bunların yeri bu kitap olmadığı için bu mânâlara değinmiyoruz.

Allâh cümlemizi, yüzeyde, şekilde, görünüşte kalma belâsından korusun; görünenlerin ardına geçmeyi, iç mânâları, derinlikli anlamları müşahede etmeyi nasip etsin...

Ancak, bizler için, sadece bu sûrelerin Arapçasını okumak yeterli olmayıp, hiç olmazsa bir Kur'ân meâlinden istifâde ederek son derece dar kapsamlı da olsa, ana hatları ile ne anlatılmak istendiğini bilmemiz gerekir.

Zira, Kurân'da, "BİZ BU KURÂN'I ANLAYASINIZ DİYE" ifadesi mevcuttur... Derinliğine vukuf, elbette herkese müyesser olmaz. Ama, hiç değilse kaba çizgilerle de olsa, Kur'ân-ı Kerîm'i ana hatlarıyla anlamak ve ondan sonradır ki "İman ediyorum Kurân'da bildirilenlere" demek daha yerinde olur... Yoksa elbette ki, insanın bilmediği bir şeye iman etmesini istemek, mantığın aşırı zorlanması demektir.

"Kul HUvAllâhu Ehad"ın üçte bire denk olması ise şöyle anlaşılmıştır... Allâh'ın TEK oluşunun tanımı, ölüm ötesi yaşam gerçeği ve ölüm ötesi yaşama hazırlanma önerileri olarak Kurân'daki konuları üçe ayırırsak, "İhlâs" Sûresi bunun birincisidir.
Evet, bakın Hazreti Rasûlullâh ashabıyla bu konuda ne konuşmuş...

Ebu Hureyre (r.a.) naklediyor:

"Toplanın, size Kurân'ın üçte birini okuyacağım..." buyurdu Rasûlullâh (s.a.v.)... Bunun üzerine toplanıldı... Sonra Rasûlullâh evinden çıkıp, "Kul HUvAllâhu Ehad" Sûresi'ni okudu... Sonra tekrar evine girdi... Bunun üzerine birbirimize Semâdan bir haber geldi herhâlde ki, evine girdi... diye konuştuk, yeni bir vahiy geliyor sandık...

Sonra Rasûlullâh (s.a.v.) evinden çıktı ve buyurdu ki:

— Ben size Kurân'ın üçte birini okuyacağım, dedim... Dikkat edin, İHLÂS Sûresi, Kurân'ın üçte birine denktir!..

Gene Ebu Hureyre (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) ile bir yere geldik, baktık ki bir adam; Kul HÛvAllâhu Ehad, Allâhus Samed, lem yelid ve lem yûled, velem yekün leHÛ küfüven Ehad'ı okuyor...

"Vacib oldu!.." buyurdu Rasûlullâh...

Ne vacib oldu Yâ Rasûlullâh?.. diye sordum kendisine...

Buyurdu ki:

"Cennet!.."

Hemen gidip adamı müjdelemeyi istedim, fakat korktum ki, Rasûlullâh (s.a.v.) ile yemek yeme şerefini kaybederim... Daha sonra da adamın yanına gittim, ama ne var ki adam gitmişti."

Ebu Derdâ (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) buyuruyor:

"Sizden biri bir gecede Kurân'ın üçte birini okumaktan âciz olur mu?"

"İnsan, Kurân'ın üçte birini nasıl okur?.." diye ashabı sordular...

Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Allâh Azze ve Celle Kur'ân-ı Kerîm'i üç cüze ayırdı. Kul HÛvAllâhu Ehad'ı da bunlardan biri kıldı"!..

Bir başka hadîs-î şerîf'te gene Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm bakın ne buyuruyor "İHLÂS" Sûresi için:

"Her kim bin İhlâs okuyup ruhuna yollarsa, Allâh o kişiyi cehennemden azât eder"... Dolayısıyla belirli gecelerde veya âhirete intikâl eden sevdiklerimize bin İHLÂS okumayı âdet edinirsek, hem onlar çok büyük faydalar elde ederler hem de bizler.

___________________________________________İşine geLeni yapana ERKEK...
Kafasins Koydugunu Yapana KADIN denir..
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Admin Kullanicisinin Son 5 Konusu
Baslik Kategori Son Yazan Cevaplar Okunma Son Mesaj
NeSLiHaN ŞiiR Duyurular Admin 0 575 04-04-2019 01:22 PM
NeSLiHaN ŞiiR Duyurular Admin 0 568 04-04-2019 01:09 PM
ŞiiR Resimli Şiirler Admin 0 585 04-01-2019 02:58 PM
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun Özel Günler - Tebrikler - Kutlamalar Admin 2 356 03-08-2019 10:21 AM
Regaip Kandiliniz Mubarek Olsun Özel Günler - Tebrikler - Kutlamalar Samet 5 718 03-07-2019 01:25 AM

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

(View-All Konu Okunma Sayisi : 1
There are no names to display.
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:14 AM.

Forum Yasal Uyarı

Kuruluş : 2018
2018 - "Gulucuk Forum" her hakkı saklıdır.


Gulucuk Forum, en iyi Mozilla Firefox ile dolaşılır.
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan gulucuk forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. gulucuk forum hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gulucuk forum yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 RC 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234